Wat zijn uw investeringen

Fase 1: Gratis
Bel De Merkbedenkers (077-306 08 80) en u krijgt meer dan 30 jaar ervaring aan de lijn.
Wij zijn bereid om het intake-gesprek 'te investeren' in uw unieke en krachtige merk of dienst.
De kosten van dit eerste gesprek (max. 2 uur) belasten wij niet aan u door.

Fase 2: Nader overeen te komen aan de hand van intakegesprek
Voor ieder traject of deel daarvan hanteren wij een aantrekkelijk tarief. Want iedere case is uniek. Hoe is de markt? Is het een nieuw product? Gaat het om een Benelux registratie of een registratie in landen buiten de BeNeLux. Daarnaast speelt de branche waar u actief bent een rol. Ook de gehele positionering die aan uw merk gekoppeld wordt is van essentieel belang. Al met al is het raadzaam om niet over één nacht ijs te gaan.

Fase 3: (Indien nodig) een merkgelijkenisonderzoek naar de beschikbaarheid
Alvorens een merk te gaan gebruiken of te registreren is het regelmatig nodig om een onderzoek te verreichten naar de beschikbaarheid van het door De Merkbenkers bedachte merk. De mogelijheid bestaat immers altijd dat een andere partij over een eerdere registratie beschikt van een overeenstemmend merk en op basis daarvan bezwaar kan maken tegen het gebruik of de registratie van het merk.

Prijs exclusief btw € 799,00 (inclusief BTW € 966,79) voor een woordmerkonderzoek
Prijs exclusief btw € 915,00 (inclusief BTW € 1107,15) voor een beeldmerkonderzoek

Fase 4: Daadwerkelijke inschrijving/registratie na akkoord
Mocht uit de opdracht daadwerkelijk een merknaam zijn ontstaan gaan we deze daar waar mogelijk en overeengekomen vastleggen in het BBIE register of in buitenlandse registers. Ook worden de domeinnamen vastgelegd bij de benodigde partijen en in de benodigde landen. Hieonder staan enkele vaste tarieven die wij hanteren:

Woordmerkregistratie of beeldmerkregistratie
• inclusief bijbehorende adviezen en documenten
• looptijd 10 jaar
• afgestemd op de juiste branche/toepassingsgebieden (warenklasse)

Prijs exclusief btw € 895,00 (inclusief BTW € 1082,95)
Iedere extra categorie exclusief BTW € 160,00 
(inclusief BTW € 193,60)